mordasiewicz

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Rok 1947

Rodzina > Dziennik wojenny

W dacie 02.06.1947 są zapiski:

No 94 POLISH Repat. Camp.

Upoważnienie
Upoważniam Delegat. P.C.K. w Londynie
96 Eaton Place
SW1
do podjęcia z mojego konta nr ................( nr Konta Demob.) w Post Office Savings Bank kwoty
Ł 14.16.6. słownie ............  z tytułu zakupionych przeze mnie paczek do wysyłki do Polski.
Data 2.6.47 podpis.  WM

Paczki lekarskie
Typu A dla dorosłych 1.  Ł 2.3.0
Typu B dla dzieci       1.  Ł 2.5.0
Typu C dla kobiet       1.  Ł 2.8.0

Paczki obuwie
Typu M dla meż. No 8      2.  Ł 4.0.0
Typu U dla kob. i d No 5  2   Ł 3.4.0
papierosy 200 szt              1   Ł 0.16.6

Razem             Ł 14.16.6.

Ponadto są notatki:
awansowany do stopnia plutonowego z dn. 1.1.1944  Rozkaz Delegata Insp. Lotn.
Nr 5/44 z dn. 1.4.1944
----------------------------------------------------------------------
                          133 wing
PWR. Corporal. wef. 1.9.43
antly: POL/L/2201/2 z 31.3.44
POR. 18/44
------------------------------------------------------------------------
                           133 wing
PWR. Sergeant wef. 1.3.44
antly: Poz/L
POR. 5/45
-----------------------------------------------------------------------
COLTISHALL
awans do stopnia sierżanta z dn. 1.3.46
Rozkaz Dowództwa Sił Powietrznych Nr 10/46
------------------------------------------------------------------------

odpowiednie traktowanie i załatwianie wszystkich spraw.
DSP. 41000/2/Demob z dn. 25.5.1946
-----------------------------------------------------------------------
War Gratitudy
14 bobów za miesiąc
-------------------------------------------------------------------------

I to wszystkie zapiski odnośnie roku 1947. Jednak w albumie znajduje się się kilka zdjęć z opisami na odwrocie. I te zdjęcia publikuję poniżej.

Na zdjeciach powyżej, wykonanych w Coltishall w styczniu 1947 roku są:
Na pierwszym od lewej stoją: Mordasiewicz, Paprocki, Podlasek, Brzuszkiewicz, Grabczewski oraz Krzeczkowski.
Na środkowym stoją: Paprocki, Mordasiewicz, kpt Radkiewicz, Podlasek, Brzuszkiewicz, Grabczewski, a siedzi Krzeczkowski
Na prawym: Paprocki, Mordasiewicz, Radkiewicz, Szymański, Podlasek, Grabczewski, siedzi Krzeczkowski.

Zdjęcia wykonane w lutym 1947 w Framlingham.
U góry - po lewej: Brzuszkiewicz, Rajfur, Sokół, Mordasiewicz, Michalak oraz dwie osoby, których nazwisk nie znam. Na prawym: pierwszych pięciu nie ma w opisie, jest czwórka - Rajfur, Mordasiewicz, Sokół i Brzuszkiewicz.
Na dolnym lewym: Rajfur, Mordasiewicz, Sokół, Michalak i Brzuszkiewicz. Prawe zdjęcie to: Brzuszkiewicz, Michalak, Sokół, Mordasiewicz i Rajfur.

Poniższe zdjęcie to ostatnie zdjęcie w albumie z dopiskiem - 1947 - Oczekiwanie na wyjazd

  Zdjęcie Władysława Mordasiewicza, zamieszczone obok (niestety, nie udało mi się ustalić czasu, kiedy zostało wykonane), to zdjęcie kończące tą internetową wersję Dziennika Wojennego, spisanego przez mego Dziadka.  

  Jak już wstępie pisałem, część wspomnień została spalona. To co ocalało, w zasadniczej większości znajduje się na tym serwisie.
Materiał, który pokazuje kawałek historii rodzinnej w powiązaniu z toczącącą się II wojną światową, starałem się zaprezentować w formie jak najbliższej oryginałowi. Koniecznym było dokonanie korekt - literówek, poprawy błędnie napisanych nazw miejscowości czy też nazwisk. Pisownia wielu wyrazów została ówspółcześniona.


  
Pamięci Dziadka Władka
 poświęcam
                 
Krzysztof Mordasiewicz

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego