Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są moją własnością i podlegają ochronie prawnej. 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z autorem. 

 Zdjęcie Władysława Mordasiewicza, zamieszczone powyżej (niestety, nie udało mi się ustalić czasu, kiedy zostało wykonane), to zdjęcie kończące tą internetową wersję Dziennika Wojennego, spisanego przez mego Dziadka.    

 

Jak już wstępie pisałem, część wspomnień została spalona. To co ocalało, w zasadniczej większości znajduje się na tym serwisie. Materiał, który pokazuje kawałek historii rodzinnej w powiązaniu z toczącą się II wojną światową, starałem się zaprezentować w formie jak najbliższej oryginałowi.

Koniecznym było dokonanie korekt - literówek, poprawy błędnie napisanych nazw miejscowości czy też nazwisk. Pisownia wielu wyrazów została ówspółcześniona.   

 

                                                                                                                                       Pamięci Dziadka Władka poświęcam

 

                                                                                                                                                                   Krzysztof Mordasiewicz

To ostatnie zdjęcie w albumie z dopiskiem - 1947 - Oczekiwanie na wyjazd

Zdjęcia wykonane w lutym 1947 w Framlingham.

U góry - po lewej: Brzuszkiewicz, Rajfur, Sokół, Mordasiewicz, Michalak oraz dwie osoby, których nazwisk nie znam.

Na prawym: pierwszych pięciu nie ma w opisie, jest czwórka - Rajfur, Mordasiewicz, Sokół i Brzuszkiewicz.

Na dolnym lewym: Rajfur, Mordasiewicz, Sokół, Michalak i Brzuszkiewicz.

Prawe dolne zdjęcie to: Brzuszkiewicz, Michalak, Sokół, Mordasiewicz i Rajfur.

Na zdjeciach powyżej, wykonanych w Coltishall w styczniu 1947 roku są:

Na pierwszym od lewej stoją: Mordasiewicz, Paprocki, Podlasek, Brzuszkiewicz, Grabczewski oraz Krzeczkowski.

Na środkowym stoją: Paprocki, Mordasiewicz, kpt Radkiewicz, Podlasek, Brzuszkiewicz, Grabczewski, a siedzi Krzeczkowski

Na prawym: Paprocki, Mordasiewicz, Radkiewicz, Szymański, Podlasek, Grabczewski, siedzi Krzeczkowski.

Rok 1947

 

W dacie 02.06.1947 są zapiski:

No 94 POLISH Repat. Camp.

Upoważnienie

Upoważniam Delegat. P.C.K. w Londynie96 Eaton PlaceSW1do podjęcia z mojego konta nr ................( nr Konta Demob.) w Post Office Savings Bank kwotyŁ 14.16.6. słownie ............  z tytułu zakupionych przeze mnie paczek do wysyłki do Polski.Data 2.6.47 podpis.  

WMPaczki lekarskie

Typu A dla dorosłych 1.  Ł 2.3.0

Typu B dla dzieci       1.  Ł 2.5.0

Typu C dla kobiet       1.  Ł 2.8.0

Paczki obuwie

Typu M dla meż. No 8      2.  Ł 4.0.0

Typu U dla kob. i d No 5  2   Ł 3.4.0

papierosy 200 szt              1   Ł 0.16.6Razem             Ł 14.16.6.

 

Ponadto są notatki:

awansowany do stopnia plutonowego z dn. 1.1.1944  Rozkaz Delegata Insp. Lotn.Nr 5/44 z dn. 1.4.1944

133 wingPWR. Corporal. wef. 1.9.43antly: POL/L/2201/2 z 31.3.44POR. 18/44

133 wingPWR. Sergeant wef. 1.3.44antly: Poz/LPOR. 5/45

COLTISHALLawans do stopnia sierżanta z dn. 1.3.46Rozkaz Dowództwa Sił Powietrznych Nr 10/46

odpowiednie traktowanie i załatwianie wszystkich spraw.DSP. 41000/2/Demob z dn. 25.5.1946

War Gratitudy14 bobów za miesiąc

 

I to wszystkie zapiski odnośnie roku 1947.

Jednak w albumie znajduje się się kilka zdjęć z opisami na odwrocie.

krzysztof@mordasiewicz.com

502 312 077